Maatwerk door specialisten

Hoogwaardige materialen

Montage service

Levering in Nederland & België


Deel dit artikel

Wat staat er in het Bouwbesluit over de hoogte van een balustrade?

Bij het installeren van een balustrade is het van groot belang dat deze aan de juiste veiligheidseisen voldoet. Daarom zijn er verschillende eisen opgenomen in het bouwbesluit. Zo moet een balustrade volgens het bouwbesluit een bepaalde hoogte hebben. Of u nu zelf een balustrade wil plaatsen of een geheel appartementencompelex van balustrades of balkonhekken wil voorzien. Het is belangrijk dat uw balustrades aan deze eisen voldoen.

Bouwbesluit eisen aan hoogte balustrade

Een val van grote hoogte kan natuurlijk zorgen voor ernstig letsel en moet te allen tijde voorkomen worden. Door de regels van het bouwbesluit op te volgen is hier minder kans op. De regels in het bouwbesluit in Artikel 2.18 Hoogte, luiden als volgt:

  1. Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer.
  2. In afwijking van het eerste lid heeft een vloer die hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, een vloerafscheiding een hoogte van ten minste 1,2 m, gemeten vanaf de vloer.

Wanneer een vloerafscheiding (oftewel balustrade) nodig is, staat in artikel 2.17:

  1. Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

Kort gezegd moet een nieuwbouw balustrade die op 1 meter of hoger wordt geplaatst, 100 centimeter in hoogte zijn. Wordt de balustrade op hoger dan 13 meter geplaatst, dan is dit 120 centimeter. Voor bestaande bouw wordt de eis gesteld dat een hekwerk wordt geplaatst vanaf 1,5 meter met een minimale hoogte van 90 centimeter. Wij raden aan om altijd met de eisen van nieuwbouw te werken, omdat dit simpelweg veiliger is.

Eisen aan een balkonhek met spijlen of lamellen

Ook aan de vorm van een balkonhek worden eisen gesteld, het moet immers onmogelijk zijn dat een klein kind door de spijlen kan glippen. Voor gebruik bij een woning mogen de spijlen of lamellen maximaal 10 centimeter uit elkaar staan. Voor andere gebruiken gelden er verschillende regels, bekijk dus van tevoren waaronder uw balustrade valt. De balustrade mag maximaal 10 centimeter vanaf de grond geplaatst worden. 

Eisen aan glazen balkonhekken

Belangrijk bij glazen balkonhekken, is dat het glas niet zomaar kan breken. Verschillende toepassingen vragen dan ook om verschillende eisen. Zo hoeft de lijnlast in kN/m ‘slechts’ 0.3 bij een niet gemeenschappelijke ruimte met een woonfunctie, waar dat bij gebruik in bijvoorbeeld een bioscoop of theater 3.0 is. De glazen balustrades van Balustrade-Online bestaan uit twee lagen glas van 4 mm dikte, met daartussen twee lagen PVB-folie. Als het glas breekt zullen er geen scherven komen. De lijnlast van dit glas wordt bepaald door een aantal factoren. Het is sowieso altijd geschikt om in een woning te plaatsen. Heeft u een andere toepassing? Neem dan contact met ons op!

Wij helpen u aan balustrades en hekken met de juiste hoogte

Wij vinden het belangrijk dat u zorgeloos een balkonhek kunt kiezen. Als u ons laat weten waar en op welke hoogte u de balustrade gaat plaatsen, zorgen wij ervoor dat deze aan de juiste eisen voldoet. Wilt u meer informatie over onze balustrades? Neem dan snel contact op!

    Product toegevoegd aan offerte!